GLASINFO FRÅN GLASÖGONHUSET

 
Bifokala glas
Kallas dubbelslipade. Har en synlig läsruta nertill.
Ersätts alltmer av progressiva glas.

Fotokromatiska glas
Ändrar färg efter ljuset. Är nästan ofärgade inomhus
och blir mörka som solglas i starkt solsken, allra
mörkast i kyla.

Mineralglas
Det ¨gamla¨ traditionella materialet i glasögonglas.
Fördelarna är stor motståndskraft mot repor och att det
kan slipas mycket tunnt.

Plastglas
Kallas även organiskt glas. Flera olika material finns,
med varierande brytningsindex och egenskaper i övrigt.
Plastglasen bör ytbehandlas för att öka
motståndskraften mot repor.

Progressiva glas
Dessa glas har ett osynligt läsfält. Styrkan ändrar sig
successivt neråt i glaset så att man ser tydligt på
olika avstånd, från ca 40 cm till långt håll.
Man kan behöva en tids tillvänjning när man får nya
glasögon med progressiva glas. Efter en tid, allt från
en halvtimme till ca sex veckor, kompenserar hjärnan de
¨biverkningar¨ som progressiva glas ofrånkomligen ger.
De progressiva glasen utvecklas ständigt, de nyaste har
ett bredare område med klar bild för närseende och är
även lättare att vänja sig vid.

Rumsprogressiva glas
Används ofta till terminalglasögon / arbetsglasögon.
Progressiva glas speciellt konstruerade för seende på
nära håll – läsning – och mellanavstånd – bildskärm.
Ger på långt håll en begränsad skärpa framför allt åt
sidorna. Dessa glas är därför helt olämpliga för bilkörning.
Kallas även närprogressiva eller arbetsprogressiva.